Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak ::: 9h - 17h
  • subotom i nedjeljom ::: zatvoreno

Temeljni podaci

Tvrtka: ORIZONTAS d.o.o. putnička agencija
Skraćena tvrtka: ORIZONTAS d.o.o.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Gundulićeva 26/II, 21000 Split
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
Registarski matični broj (MBS): 060217189
Porezni (statistički) matični broj: 2052024
OIB: 53955145218
Temeljni akt: Izjava o osnivanju Društva od 16. ožujka 2006. godine
Vlasnička struktura: 100% privatno vlasništvo
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)
Uprava društva: Ivan Parčina (član uprave)
Međunarodni bankovni broj računa (IBAN): HR3524020061100459354
Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
E-mail adresa: info@orizontas.hr